Krátkodobý prenájom

Krátkodobý prenájom znamená prenájom na určitý čas. Môže sa jednať o jednodňový až 30-dňový prenájom. Vozidlo si môžete vybrať sami, prípadne Vám s výberom radi pomôžeme. Stačí nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo osobne v našej predajni.

Dlhodobý prenájom

Ak ste firma a chcete si požičať vozidlo len na určitý projekt, tak požičanie na dlhodobý prenájom je pre Vás skvelá voľba. Prípadne pre zamestnancov, ktorým potrebujete poskytnúť firemné vozidlo, ale nechcete mať s ním starosti. My za Vás vybavíme celú starostlivosť okolo auta a vy sním nebudete mať žiadne starosti.

Podmienky
prenájmu vozidla

Fyzická osoba:

  • Platný občiansky preukaz, prípadne pas
  • Vodičský preukaz (musíte byť držiteľom minimálne 2 roky)

Právnická osoba:

  • Platný výpis z obchodného registra
  • Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním oprávnená osoba

V cene prenájmu je zahrnuté:

Asistenčné služby v prípade akýchkoľvek problémov

Výmenu vozidla v prípade poruchy

Služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti

Diaľničnú známku pre SR a sezónne pneumatiky

Poistenie v rámci celej EÚ

Service Station map

Kompletný pravidelný servis a údržbu

Dôležité informácie
o prenájme vozidla

Dĺžka prenájmu v autopožičovni

Vozidlo sa požičiava na minimálne 1 deň, čo znamená 24 hodín od prevzatia vozidla. V prípade prekročenia 24 hod. sa bude účtovať do ceny prenájmu ďalší deň na základe cenníka.
Dlhodobý prenájom vozidla znamená prenájom vozidla na viac ako 1 mesiac.

 Prenájom vozidla do zahraničia

S vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín Európskej Únie. Prípadne aj do iných krajín po dohode s nami. Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný informovať prenajímateľa, do ktorej krajiny cestuje a cez ktoré krajiny pôjde. Túto informáciu vyžadujeme preto, aby sme vedeli zasiahnuť v prípade poruchy vozidla, prípadne iných problémov.

 Ďalšie dôležité informácie

Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v automobile.
Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu.

Spoluúčasť na nehode a jej predchádzanie

Užívateľ má povinnosť vozidlo riadne užívať, chrániť pred poškodením , zničením alebo stratou a ručí za škody spôsobené zanedbaním svojich povinností. V prípade akejkoľvek škody na vozidle z nedbanlivosti, je povinný uhradiť poskytovateľovi spôsobenú škodu v plnom rozsahu, minimálne však do výšky spoluúčasti na poistnej udalosti t.j. 10%, min.500 ,- Eur

Poplatky navyše:
– Poplatok za neprimerane znečistené vozidlo je 20€, pri totálnom znečistení vozidla (kde bude realizované aj tepovanie vozidla) 50 €.
– Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je 200€.
– Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 50€.
– Pokuta za fajčenie v aute 50 €.